Uus Festivaali on ensimmäinen hiilinegatiivisuutta tavoitteleva festivaali Suomessa.

Tapahtuman tarkoituksena on kerätä varoja musiikin ja taiteen keinoin kotimaisten metsien suojelemiseksi. Uus Festivaali pyrkii hiilinegatiivisuuteen paitsi minimoimalla tapahtuman päästöjä, myös hankkimalla yhdessä Ilmastometsä ry:n kanssa tapahtuman tuotoilla metsää hiilinieluksi. Festivaalin tavoitteena on löytää Lappeenrannan lähialueilta oma metsä suojeltavaksi ja sitoa siten enemmän päästöjä kuin aiheuttaa niitä.

Uus Festivaalin pääkumppani Ilmastometsä ry on yhdistys, joka vahvistaa Suomen hiilinieluja hankkimalla maa-alueita yhteisöllisesti suojeltaviksi. Monimuotoisten metsien suojelu on tehokas tapa sitoa päästöjä ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Uus Festivaali tutkiikin yhdessä Ilmastometsän kanssa, millaisilla uusilla tavoilla kulttuurin kenttä voisi osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja innostaa kansalaisia matalan kynnyksen ilmastotekoihin.