Uus Festivaali on ensimmäinen hiilinegatiivisuutta tavoitteleva festivaali Suomessa

Uus Festivaalin tarkoituksena on kerätä musiikin, taiteen ja tiedepohjaisen ohjelmiston keinoin varoja kotimaisten metsien suojeluun. Festivaali pyrkii hiilinegatiivisuuteen paitsi minimoimalla tapahtuman päästöjä, myös hankkimalla festivaalin tuotoilla metsää hiilivarastoksi yhdessä Ilmastometsä ry:n kanssa . Festivaalin tavoitteena on löytää Lappeenrannan lähialueilta oma metsä suojeltavaksi ja varastoida näin enemmän päästöjä kuin festivaali niitä tuottaa.

Uus Festivaalin pääkumppani Ilmastometsä on somelähtöinen luonnonsuojeluyhdistys, jonka jäsenmaksut käytetään lyhentämättöminä suojeltavan metsän hankintaan. Yhdistys hankkii maa-alueita ja suojelee ne ekosysteemiä ennallistaen.

Uus Festivaali tutkii yhdessä Ilmastometsän kanssa millaisilla uusilla tavoilla taiteen ja kulttuurin kenttä voisi osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja innostaa kansalaisia matalan kynnyksen ilmastotekoihin.